poniedziałek, 20 czerwca 2016

Rezerwat Owczary Aktywacja SPFF-0599

Idąc na łatwiznę przytoczę tekst autorstwa Michała SQ7NSNREZERWAT OWCZARY SPFF – 0599 BUSKO ZDRÓJ
 18-06-2016

Kilka słów tytułem wstępu. Rezerwat położony jest on na terenie gminy Busko-Zdrój. Jest to rezerwat typu florystycznego (słonoroślowego) o powierzchni 0,62 ha. Utworzony został w 1959r. w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych źródeł solankowych wraz z występującą w pobliżu florą i fauną halofitową.
Rezerwat jest położony wśród uprawnych pól, w niewielkim obniżeniu terenu, ograniczonym od południowego – wschodu i północnego – zachodu stromymi zboczami skałek gipsowych. Rozległa kotlinka z niewielkim, swobodnie rozlewającym się po niej ciekiem wodnym, zasilanym przez słone siarczano – chlorkowe źródło zajmuje centralną część rezerwatu. Specyfika tego terenu jest związana z występowaniem słonego bagna. To ona zadecydowała o rozwoju charakterystycznej dla tego rodzaju siedliska roślinności słonolubnej. W najwilgotniejszych miejscach rosną: łoboda oszczepowata, mannica odstająca, sitowiec nadmorski i muchotrzew solniskowy. Suchsze miejsca, które są oddalone od cieku porastają: koniczyna rozdęta, nostrzyk ząbkowany, turzyca odległokłosowa oraz komonica skrzydlastostrąkowa. Mimo znacznej degradacji szaty roślinnej rezerwatu (w wyniku źle przeprowadzonej melioracji i zaczopowaniem jednego z dwóch słonych źródeł) nadal skupia on najbogatszą na terenie Niecki Nidziańskiej florę halofilną i pozostaje jedynym tego typu obiektem na tym terenie. Bardzo interesujący chrząszcz związany z solniskiem reprezentuje faunę rezerwatu, mając tu swe jedyne stanowisko w Polsce. 
Jednym z projektów wspierających ochronę przyrody w Polsce jest program dyplomowy Polskiego Klubu Flora & Fauna (SP-CFF) realizowany przy współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem World Wide Flora Fauna (WWFF). Adresowany jest do krótkofalowców wrażliwych na piękno otaczającego świata, którym bliska jest przyszłość naszej Zielonej Planety. Ma na celu popularyzację idei ochrony przyrody oraz zachęcenie SP-HAMs do organizowania ekspedycji do prawnie chronionych obszarów. Członkowie OT-03 są wrażliwi na piękno naszej przyrody, w związku z powyższym postanowili zebrać ekipę wspólnie z kolegami z Buska i zorganizować wyprawę do Rezerwatu Owczary. Po kilku telefonach, maili ustaliliśmy wspólnie, że najlepszą datą będzie 18 czerwca. Każdy z nas otwierając oko w tym dniu, był przekonany o tym, że będzie to wspaniale zapowiadający się dzień. Przed wyjazdem do Buska Marian SP7HDA oraz Krzysztof SQ7FSO zrobili rekonesans miejsca, w którym mieliśmy wylądować. Spakowany sprzęt ustalone miejsce ruszamy.......    Całą ekipą umówiliśmy się na miejscowym Orleanie, co by się nie pogubić i kilka minut po dziewiątej konwój ruszył w kierunku Parku zahaczając o domostwo Artura SQ7KXA, który nie mógł z nami pojechać, a bardzo chciał nas zobaczyć. Chłopisko z językiem na wierzchu latało od samochodu do samochodu, aby każdemu grabulę uściskać. W podzięce, że go nie ominęliśmy wręczył nam małe, co nieco ku uciesze Sierżanta. Dalej, dalej czas ucieka, krzyknął prezes SP7CVW wyglądając leniwie przez szyberdach. Kilka minut przed dziesiątą przystąpiliśmy do rozstawiania namiotu oraz sprzętu. SP7PKI/7 tu SP7PKI/7 Rezerwat Owczary SPFF 0599 poleciało w eter z ust Andrzeja SP7ASZ, który nie do końca był zadowolony z poprawności działania anteny. Po kilku chwilach testów antenowych przystąpiliśmy do aktywacji, każdy z nas miał okazję do zrobienie kilku QSO. 
Zrobiliśmy ponad 160 łączności rozmawialiśmy z krótkofalowcami z siedemnastu krajów, najdalej informacja o Busku poleciała do Hiszpani. Pogoda piękna, urokliwe miejsce wypełnione dokoła rodziną radiową, tą starszą i tą, która być może w przyszłości nas zastąpi. Każdy miał, co robić, część nadawała, część konsumowała reszta zatapiała maślane oczęta w przepięknym krajobrazie. Relaks, łono natury, śpiew ptaków, radio - cóż nam więcej do szczęścia potrzeba. Serdeczne podziękowania dla kolegów z Buska Zdroju za przygotowanie i organizację przede wszystkim za gościnę nie tylko Buskowianką.
SQ7NSN MIKE   
Tyle od Michała, teraz ja:


Zapraszam do galerii. (kliknąć w pierwsze zdjęcie a potem strzałkami)
Autorami są Włodek SQ7TBD (zdjęcia 1-108)  
i ja SQ7FSO Krzysiek (zdjęcia 109-184)
Jak ktoś ma jeszcze zdjęcia to skrzynka mailowa czeka.Okiem Włodka SQ7TBD wyglądało to tak.A ja to widziałem tak: